σΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Στον κόσμο του σχεδιασμού, δημιουργούμε χώρους με σκοπό τη να
αντικατοπτρίζουν την προσωπικότητα και τις ανάγκες σας. Αναλαμβάνουμε τον
σχεδιασμό σε διάφορους τομείς, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

Βήματα σχεδιασμού ακινήτων

Από το σχεδιασμό έως την εγκατάσταση, γνωρίστε τα βασικά βήματα του σχεδιασμού ακινήτων: Προ-σχεδιασμός, Σχεδιασμός και Μετα-σχεδιασμός.
1
Στάδιο προ-σχεδιασμού
Από την αρχική ιδέα έως την τελική αξιολόγηση, ο σχεδιασμός ακινήτων περιλαμβάνει τον προ-σχεδιασμό (έναρξη, σκοπιμότητα, επιλογή τοποθεσίας), τον σχεδιασμό (εννοιολογικός, σχηματικός, ανάπτυξη) και τον μετα-σχεδιασμό ( δημοπράτηση, κατασκευή, αξιολόγηση)
2
Στάδιο σχεδιασμού
Η φάση σχεδιασμού περιλαμβάνει τον εννοιολογικό σχεδιασμό για τις αρχικές ιδέες, τον σχηματικό σχεδιασμό για τα λεπτομερή σκίτσα, την ανάπτυξη σχεδιασμού για την τεχνική τελειοποίηση και την τεκμηρίωση κατασκευής για τα έγγραφα αδειοδότησης και υποβολής προσφορών, βελτιστοποιώντας τον προγραμματισμό και την εκτέλεση του έργου.
3
Στάδιο μετά το σχεδιασμό
Στη φάση μετά τη μελέτη, οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη διενέργεια δημοπρασιών/προμηθειών, τη διαχείριση της κατασκευής, τη θέση σε λειτουργία/κατοίκηση και την αξιολόγηση μετά τη χρήση. Αυτές εξασφαλίζουν την επιλογή του αναδόχου, επιβλέπουν την κατασκευή, επαληθεύουν την απόδοση του συστήματος και αξιολογούν τη λειτουργικότητα του κτιρίου για μελλοντικές βελτιώσεις.

ενδιαφέρεστε για αγορά ακινήτου;

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο μας.

Privacy Policy | Terms and Conditions
© 2024 | AristonTec | All rights reserved
Τοποθεσία
  • Δελφών, Παράλιο Άστρος
  • 27550-52124
Παρακολουθήστε τις ενημερώσεις